Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Möjligt att upprepa rådgivningar om gödsling, utfodring och energi

Nu får du upprepa rådgivningar om gödsling, utfodring och energi i Greppa Näringen om lantbrukaren vill det. Orsaken är höga priser på bränsle, mineralgödsel, foder och andra insatsmedel.

Med anledning av de höga priserna på bränsle, mineralgödsel, foder och andra insatsmedel finns det nu möjlighet att göra upprepade rådgivningar om lantbrukaren efterfrågar detta.

Greppa Näringens projektledning på Jordbruksverket uppmanar därför länsstyrelserna att under 2022 tillåta att rådgivningar som berör gödsling, utfodring och energi ges ytterligare en gång, även om det inte först utförts ett uppföljningsbesök, 1B. Dock kvarstår kravet på ett uppföljningsbesök efter sammanlagt 7 rådgivningar.

Om du som är rådgivare får önskemål om extra rådgivning av lantbrukare, kontakta din länsstyrelse och stäm av innan besöket.

Senast uppdaterad: 02 juni 2022