Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ny version av Vera, 1.1.86.0

I den nya versionen av Vera som heter 1.1.86.0, har vi uppdaterat produktlistan med foder från Svenska Foder och arbetat med att Vera känns långsamt i gödslingsplanen.

I denna version av Vera, 1.1.86.0, har vi gjort följande:

  • Rättat flera saker i gödslingsplan och utlakning. På flik skifte har det varit problem att ändra skördar. I flik gödslingsplan har kväveeffektiviteten inte alltid uppdaterats även om du har ändrat den. Båda dessa fel är rättade.
  • Rättat i flik utlakning i gödslingsplan så att både programmet och rapporten uppdateras med samma värden.
  • Uppdaterat produktlistan med foder från Svenska Foder. Produktlistan används i växtnäringsbalansen och klimatkollen.
  • Vi jobbar vidare med att Vera ibland uppfattas som långsamt. Vi förstår att det är frustrerande och fortsätter arbeta mycket med detta.

Kontakta Verasupporten om du har problem

Om du har problem i Vera behöver du kontakta Verasupporten. Oftast behöver du bifoga din databasfil och din logfil för att vi ska kunna felsöka. Du behöver också berätta var i Vera problemet uppstår och vilken kund och vilket alternativ du har jobbat i.

Kontaktuppgifter till Verasupporten

E-post: vera@jordbruksverket.se

Telefon: 036-15 64 80

Läs mer om Vera

Senast uppdaterad: 17 juni 2022