Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Borgeby fältdagar 29-30 juni

Kom och träffa Greppa Näringen i Jordbruksverkets monter på Borgeby fältdagar, M42 och M44. Diskutera hur vi kan hjälpa lantbrukare när priser på insatsvaror som diesel, gödsel och foder men också spannmål är höga.

Temat för Borgeby är vall och grovfoder i år så våra demoodlingar knyter an till det. Vi diskuterar hur du kan utnyttja baljväxterna i vallen. Det finns också demoodlingar som visar åtgärder för biologisk mångfald.

Inne i tältet finns Greppa Näringens monter och där berättar vi gärna om Gödselkalkylen, våra rådgivningar och skrifter som du kan ta hjälp av i rådgivningen. Vi berättar om de nya rådgivningarna Biologisk mångfald i åkerlandskapet, Startbesök miljövänlig hästhållning och Odlingsstrategi med och utan glyfosat.

Just nu är det stor efterfrågan på rådgivning om biogas, så en kunnig rådgivare som kan detta finns också på plats.

När du är klar med tipspromenaden i montern får du en glassbåt.

Tältet ligger nära den populära Gropen där du får spännande guidningar av Greppa Näringen med Emma Hjelm. Vi är en av sex samarbetspartners om Gropen.

Där finns tre olika växtföljder som ska visa en djurgård, två växtodlingsgårdar, en med intensiv och en med extensiv växtodling. Du guidas till hur de olika insatserna påverkat grödorna ovan och under jord. Det är intressant att titta på rotutveckling hos de olika grödorna. Andraårsvallen av lusern i renbestånd ser ut att ha rötter på djupet.

I år blir Gropen extra stor så det finns chans att få sitta ner och lyssna på guidningen.

Välkommen till Greppa Näringen på Borgeby fältdagar!

Läs mer om Borgeby fältdagar 2022

Senast uppdaterad: 22 juni 2022