Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Behov av ökad kunskap om riskhantering

Jordbruksverket bjuder in till att lämna anbud på kombinerad rådgivnings-, samt informations- och demonstrationsinsats inom riskhantering för jordbruk-, trädgård- och rennäring senast den 31 augusti. 

Insatserna ska öka primärproducenternas kunskap om riskhantering och förmåga att kunna fatta strategiska och kostnadsbesparande beslut.

I den exceptionella situationen, krig i Europa, som vi befinner oss i är förutsättningarna att bedriva jordbruk svårt och präglas av stor osäkerhet. Det har blivit ännu viktigare att kunna hantera alla de olika typer av risker (ekonomiska, sociala, psykologiska) som detta osäkra läge innebär. Jordbruksverket ser behov av att stärka riskhanteringsperspektivet hos primärproducenterna inom jordbruk-, trädgård- och rennäring.

Läs mer om upphandlingarna och lägg anbud senast den 31 augusti

Senast uppdaterad: 11 augusti 2022