Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Modulkurs 13A: Växtskydd, hantering i växthus den 22 september

En kurs för rådgivare som vill arbeta med rådgivning till växthusodlare i syfte att minska förlusterna av växtskyddsmedel till yt- och grundvatten. Kursen tar upp växtskyddshantering i växthus beskriver bakgrunden, lagar och regler, miljöövervakningsresultat, internationellt arbete, hur läckage uppstår, tekniska lösningar samt andra åtgärder för ett minskat läckage.

När: 2022-09-22 kl. 9.00-16.00

Var: Digitalt på Zoom eller på plats hos HIR Skåne i Borgeby

Läs mer och anmäl dig senast den 18 september

Senast uppdaterad: 14 september 2022