Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ny version av Vera, 1.1.88.0

I den nya versionen av Vera som heter 1.1.88.0, har vi jobbat mycket med att minska problem med att Vera ibland blir långsamt.

I denna version av Vera, 1.1.88.0, har vi arbetat mycket med att snabba på programmet så att det inte blir segt. Det gäller främst:

  • växtnäringsbalansen
  • stallgödselberäkningarna
  • gödselkalkylen
  • gödslingsplan och utlakning
  • klimatkollen

Vi är medvetna om att det fortfarande finns problem kvar och jobbar vidare med dem. Om beräkningarna inte uppdaterar sig kan det ibland hjälpa att gå till en annan flik och sedan tillbaka.

Vilka fel är kvar som vi känner till:

  • När du byter mellan klimatkollen, växtnäringsbalansen och stallgödselberäkningarna kan det ibland gå långsamt när du byter mellan beräkningsdelarna. Ha lite tålamod eller stäng ned och öppna igen.
  • I gödslingsplanen, flik gödslingsplan, kan du behöva byta flik om beräkningarna inte uppdaterar sig. Det gäller till exempel återstår för fosfor och kalium om du har ändrat fosfor- eller kaliumklass under skiften.

Ett generellt råd är att alltid spara ofta!

Kontakta Verasupporten om du har problem

Om du har problem i Vera behöver du kontakta Verasupporten. Oftast behöver du bifoga din databasfil och din logfil för att vi ska kunna felsöka. Du behöver också berätta var i Vera problemet uppstår och vilken kund och vilket alternativ du har jobbat i.

Kontaktuppgifter till Verasupporten

E-post: vera@jordbruksverket.se

Telefon: 036-15 64 80, öppet vardagar mellan kl. 9-11

Läs mer om Vera

Senast uppdaterad: 22 september 2022