Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Uppdateringar för rådgivningar om växtnäringsbalanser - 1Aa, 1B, 10B och 10D

Under det senaste året har vi gjort flera uppdateringar och tillägg till underlagsmaterialet för rådgivningarna om växtnäringsbalanser - 1Aa, 1B, 10B och 10D.

I alla rådgivningar har vi länkat till sidorna Hjälp till att beräkna gödselmängder på fjäderfägårdar samt tolka växtnäringsbalansen på gårdar utan mark.

I startbesöket, 1Aa, har vi:

 • Uppdaterat köksbordmaterialet med
  • beskrivning av miljömålen
  • kort information om Greppa Närings syfte
  • uppdaterat kalium- och fosforbalanser
  • lagt till nya förklaringar av näringsöverskott för olika djurproduktioner.
 • Uppdaterat Fem frågor kring växtskydd
 • Lagt in en länk till kartverktyg om skyddad natur med en förklarande text
 • Uppdaterat texterna om Miljömålen samt EU:s direktiv och internationella överenskommelser
 • Uppdaterat kokboken
Titta på nyheterna i startbesöket, rådgivning 1Aa 

I åtgärdsuppföljningen, 1B, har vi:

 • Lagt in nya exempel på rådgivningsbrev för tre olika gårdar med växtodling, grisar eller mjölkproduktion
 • Uppdaterat kokboken

Titta på nyheterna i åtgärdsuppföljningen, rådgivning 1B

I upprepad växtnäringsbalans, 10B och 10D, har vi:

 • Uppdaterat köksbordmaterialet med
  • kvävets kretslopp
  • kalium- och fosforbalanser
  • lagt till förklaringar av näringsöverskott för olika gårdars djurproduktion
  • lagt till bilder på kvävets påverkan för gårdens klimatavtryck

Titta på nyheterna i upprepad växtnäringsbalans växtodling, 10B

Titta på nyheterna i upprepad växtnäringsbalans med stallgödsel, 10D

Senast uppdaterad: 22 september 2022