Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Strategi för Greppa Näringen 2023-2027

Styrgruppen för Greppa Näringen har tagit fram en strategi som visar på den potential som finns i ett fortsatt arbete inom Greppa Näringen under nästa period av EUs gemensamma jordbrukspolitik.

Utveckling och framtid

Konceptet utvecklas hela tiden och vi tar fram nya rådgivningar. Senaste året har vi marknadsfört de nya rådgivningarna startbesök miljövänlig hästhållning, odla utan glyfosat och biologisk mångfald i åkerlandskapet. Från att ha börjat som ett ganska utpräglat övergödningsprojekt har Greppa Näringen breddats till ett hållbarhetsprojekt.

Läs Strategi för Greppa Näringen 2023–2027

Senast uppdaterad: 11 oktober 2022