Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ny version av Vera, 1.1.89.0

I den nya versionen av Vera som heter 1.1.89.0, kan du se emissionsfaktorer för ammoniakförluster i stall och lagring. I övrigt har vi uppdaterat rådgivningsbrevet i klimat- och enerigkollen och gjort mindre rättningar.

I denna version av Vera, 1.1.89.0, har vi arbetat med att utveckla eller rätta:

  • emissionsfaktorer för ammoniakförluster i stall och lagring visas under grunddata i Vera.
  • klimat- och energikollen har nya mallar för rådgivningsbrevet
  • nu går det att lägga in energiprodukter i klimatkollen igen
  • Gödslingsplan och utlakning, nu ska återstående P och K uppdateras när du lägger in gödsling i gödslingsplanen

Fel betesperiod på nya djurkort i stallgödselberäkningarna

  • När du lägger in nya djurkort i stallgödselberäkningarna beräknas betesperioden just nu fel. Det betyder att du själv behöver räkna ut och fylla i den på beteskorten, flik Bete. Om stallperioden är 8 månader tar du 12 - 8 = 4 månader * 30 dagar per månad = 120 dagar betesperiod.

Kontakta Verasupporten om du har problem

Om du har problem i Vera behöver du kontakta Verasupporten. Oftast behöver du bifoga din databasfil och din logfil för att vi ska kunna felsöka. Du behöver också berätta var i Vera problemet uppstår, i vilken kund och i vilket alternativ.

Kontaktuppgifter till Verasupporten

E-post: vera@jordbruksverket.se

Telefon: 036-15 64 80, öppet vardagar mellan kl. 9-11

Läs mer om Vera

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022