Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Greppa Näringen handlar upp rådgivningsexperter – lägg anbud senast 28 nov

Jordbruksverket upphandlar nu ett antal rådgivningsexperter inom Greppa Näringen och Energi och klimat.

Har du några års erfarenhet och gillar att hjälpa kollegor med råd och stöd? Kanske har du också tankar och idéer kring hur vi skulle kunna förbättra underlagsmaterial, beräkningsverktyg med mera som används i rådgivningen i Greppa Näringen? Då kan detta vara något för dig.

Sista dag att lämna anbud är 28 november 2022.

Jordbruksverket handlar nu upp ett antal rådgivningsexperter inom Greppa Näringen och Energi och klimat. Denna upphandling omfattar 12 deluppdrag:

 1. Rådgivningsexpert för modul 1Ah Startbesök miljövänlig hästhållning, omfattning ca 35 timmar per år.
 2. Rådgivningsexpert för modul 11Aa och 11Ab Kvävestrategi på gårdar utan och med stallgödsel, omfattning ca 35 timmar per år.
 3. Rådgivningsexpert för modul 11E Kvävestrategi på gårdar med ekologisk produktion, omfattning ca 30 timmar per år.
 4. Rådgivningsexpert för modul 11C Kväve- och fosforstrategi i potatis­odlingen, omfattning ca 30 timmar per år.
 5. Rådgivningsexpert för modul 11D Kväve- och fosforstrategi i grönsaks­odlingen, omfattning ca 30 timmar per år.
 6. Rådgivningsexpert för modul 12B Mullhalt och bördighet, omfattning ca 30 timmar per år.
 7. Rådgivningsexpert för modul 13A Växtskydd, hantering - växthus, omfattning ca 30 timmar per år.
 8. Rådgivningsexpert för modul 13D Växtskydd i potatisodlingen, omfattning ca 30 timmar per år.
 9. Rådgivningsexpert för modul 13J Odlingsstrategi med och utan glyfosat, omfattning ca 40 timmar per år.
 10. Rådgivningsexpert för modul 17A Biologisk mångfald i åkerlandskapet, omfattning ca 35 timmar per år.
 11. Rådgivningsexpert för modul 50A och 50B Utfodringskontroll, smågris och Utfodringskontroll, slaktsvin, omfattning ca 25 timmar per år.
 12. Rådgivningsexpert för biogasmodul 2 Är biogas något för mig?, 3a och 3b Fördjupad biogasrådgivning samt 1 och 4 Gruppaktiviteter kring biogas, omfattning ca 60 timmar per år.

Du kan lägga anbud på ett eller flera deluppdrag. En och samma rådgivare får dock inte stå som ansvarig för mer än tre deluppdrag. Eventuella frågor måste ställas och kommer besvaras via tendsign, detta för att alla leverantörer ska få samma information.

Läs hela anbudsunderlaget och lägg anbud senast 28 november 2022 i tendsign

Senast uppdaterad: 21 oktober 2022