Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Översyn av Krav och rekommendationer för verksamhet inom Greppa Näringen

Inför årsskiftet och en ny period inom CAP så ser vi över texten i vårt styrande dokument krav och rekommendationer. Passa på att lämna dina synpunkter på enskilda rådgivningar eller allmänna förbättringar senast den 8 november.

  • Vi vill ha dina synpunkter på Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2021-2022 och tilläggen för 13J och 17A senast den 8 november.
  • Skicka dina synunkter med e-post till info@greppa.nu.

Det kan gälla en enskild rådgivning som du har arbetat med eller allmänna förbättringar.

Frågor om de inledande sidorna

Om du har synpunkter på de inledande sidorna i Krav och rekommendationer så kan du ändra i direkt i wordfilen nedan och skicka in den. I filen är funktionen spåra ändringar på så att vi ser dina förslag.

Fundera på följande:

  1. ska vi behålla dagens målgrupp för enskild rådgivning?
  2. är det är några rådgivningar som borde återkomma oftare än idag?
  3. vilka krav är rimliga att ställa på rådgivares förkunskaper och utbildning?

Frågor om enskilda rådgivningar

För enskilda rådgivningar fundera på följande:

  1. Är beräknad tidsåtgång inklusive för- eller efterarbete rimlig?
  2. Finns det någon möjlighet att göra kraven något friare än idag för din rådgivning? Försök förenkla och underlätta anpassning till gårdsspecifika förhållanden så långt det är möjligt. Fundera över var det ska stå ”ska” och ”bör”.
  3. Går det att tydligare koppla lönsamhet till miljönytta för rådgivningen (på en rimlig nivå)?
  4. Vore det önskvärt med en uppföljningskontakt efter rådgivningen, t.ex. telefon, digitalt möte, besök? Om det inte redan ingår.

Vi har redan fått en del önskemål om förenklingar och förändringar. Inte minst från våra olika diskussioner under vår konferens i Kolmården 26-27 september.

Krav och rekommendationer och eget dokument för inledande sidor

Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2021-2022 och tilläggen för 13J och 17A

Inledande sidor i Krav och rekommendationer med funktionen spåra ändringar aktiverad Word, 572 kB.

Och skicka in dina synpunkter senast den 8 november till info@greppa.nu

Senast uppdaterad: 28 oktober 2022