Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Kväveeffektivitet – nyckelfråga för skörd och minskade utsläpp

Den 15 november bjuder WWF, LRF och Greppa Näringen in till ett webbinarie med fokus på kväveeffektivitet i lantbruket inom projektet BSI. Kväve lättrörligt, det omvandlas och det är därför stor risk att det går förlorat till luft och vatten. Med bra planering och genomtänkta åtgärder kan vi på många sätt både minska förluster och öka effektiviteten för det kväve som används i lantbruket.

Webbinariet lyfter frågor som:

  • Hur effektiv är hanteringen av kvävet i svenskt lantbruk och livsmedelkedja?
  • Hur kan vi följa upp kväveeffektivitet på fält, på gårdsnivå och på nationell nivå?
  • Hur effektiv kan precisionsodling bli och hur ska vi maximera kvävet i stallgödsel och minska förluster?

När? 15 november kl. 12.00 - 13.30

Hur? Via zoom

Sista dag för anmälan: före webbinariet startar den 15 november

Program

  • Inledning och välkomna, Mats Johansson, Baltic Stewardship Initiative / WWF
  • Hur effektiv är hanteringen av kväve i svenskt lantbruk och livsmedelskedja?, Rasmus Einarsson, SLU
  • Åtgärder som minskar risk för kväveförluster och möjlighet till jordbruksstöd under 2023 – 2027, Stina Olofsson, Jordbruksverket
  • Absolut premierar ökad kväveeffektivitet, Marcus Lundmark, Absolut / Pernod-Ricard
  • Lantbrukarens perspektiv – hur håller vi kvävet kvar på gården?, Karin & Patrik Velander, lantbrukare Bränneberg, Vara och Dag von Bothmer, VD Agroelit, växtodlare Malmköping
  • Vilka är de största utmaningarna i jakten på att hålla kvävet kvar i gröda och mark?, reflektioner från Markus Hoffman, LRF
  • Diskussion och frågestund.

Anmäl dig på WWF-s webbplats och läs mer

Senast uppdaterad: 07 december 2022