Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Broschyren Gynna mångfalden uppdaterad

Den uppdaterade broschyren Gynna mångfalden blir ett användbart underlag för diskussioner om åtgärder för biologisk mångfald i åkerlandskapet, särskilt för Greppa Näringens rådgivning biologisk mångfald i åkerlandskapet, 17A.

Nu finns en uppdaterad version av broschyren Gynna mångfalden tillgänglig för nedladdning i Jordbruksverkets webbutik.

Läs och ladda ned broschyren Gynna mångfalden i Jordbruksverkets webbutik

För att göra kopplingen till åkerlandskapet tydligare liksom till Greppa Näringens rådgivning 17A – Biologisk mångfald i åkerlandskapet, har den nya versionen fått tillägget … i åkerlandskapet”.

Senast uppdaterad: 15 december 2022