Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Underlag till modell för markpackning och textad film från genomgång av Terranimo

Nu hittar du markpackningsmodellen, som är underlag till Gödselkalkylen på greppa.nu och i Gödselkalkylen i Vera, under Vera. Du kan också titta på en textad genomgång av filmen om Terranimo.

I Gödselkalkylen i Vera och Gödselkalkylen på webbplatsen ingår en modell för att uppskatta de skador och kostnader som körning vid stallgödselspridning orsakar. Denna modell är delvis baserad på en tidigare modell för att beräkna skador av jordpackning som utarbetats vid avdelningen för jordbearbetning, Sveriges Lantbruksuniversitet och delvis på uppskattningar från försöksmaterial som specifikt rör körskador av stallgödselspridning. I denna rapport redovisas bakgrundsmaterial och beräkningsmodeller till hur kostnader för markpackning beräknas i Gödselkalkylen, både i Vera och på greppa.nu

Läs underlaget till markpackningsmodellen, Jordpackning vid stallgödselspridning Pdf, 237 kB.

Länk till Gödselkalkylen på greppa.nu

Nu kan du se en textad genomgång av Terranimo från 2018.

Du hittar den under besöket för rådgivningen minskad markpackning

Senast uppdaterad: 15 december 2022