Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023 är klar

Nu finna den senaste versionen i Jordbruksverkets webbutik att ladda ner. I rapporten hittar du underlag vid planeringen av ekonomiskt optimal gödsling och kalkning på den enskilda gården, främst inom konventionell odling.

Vi har uppdaterat årets rekommendationer utifrån nya försöksresultat och aktuella priskvoter för spannmål och vall. I skrivandets stund är priserna för växtnäring historiskt höga och därför har vi gjort känslighetsanalyser där vi visar hur den rekommenderade givan ökar eller minskar vid olika prisnivåer.

Vi har även sett över kapitel 8 som handlar om kalkning och gjort ändringar i texten utifrån nya försöksresultat.

Länk till skriften i Jordbruksverkets webbbutik

Senast uppdaterad: 11 januari 2023