Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Greppa Näringen handlar upp rådgivningsexperter – lägg anbud senast 27 feb

Jordbruksverket upphandlar nu ytterligare ett antal rådgivningsexperter inom Greppa Näringen och Energi och klimat.

Har du några års erfarenhet och gillar att hjälpa kollegor med råd och stöd? Kanske har du också tankar och idéer kring hur vi skulle kunna förbättra underlagsmaterial, beräkningsverktyg med mera som används i rådgivningen i Greppa Näringen? Då kan detta vara något för dig.

Sista dag att lämna anbud är 27 februari 2023.

Jordbruksverket upphandlar nu ytterligare ett antal rådgivningsexperter inom Greppa Näringen och Energi och klimat. Denna upphandling omfattar 16 deluppdrag: 1. Växtnäringsbalanser med sikte på växtodling (modul 1Aa Startrådgivning, 1B Uppföljning, 1C Hållbarhetsanalys, 10B Växtnäringsbalans, växtodling och 10D Växtnäringsbalans, stallgödsel). Deluppdraget bedöms omfatta ca 75 tim/år.

2. Växtnäringsbalanser med sikte på utfodring (modul 40B Växtnäringsbalans, mjölk/nöt). Deluppdraget bedöms omfatta ca 25 tim/år.

3. Fosforstrategi (modul 11B Fosforstrategi). Deluppdraget bedöms omfatta ca 40 tim/år.

4. Markpackning (modul 12A Markpackning). Deluppdraget bedöms omfatta ca 30 tim/år.

5a. Växtskydd, hantering (modul 13A Växtskydd, hantering – jordbruk, 13C Växtskydd i vattenskyddsområde). Deluppdraget bedöms omfatta ca 30 tim/år.

5b. Integrerat växtskydd (modul 13I Integrerat växtskydd) Deluppdraget bedöms omfatta ca 20 tim/år.

6. Våtmarker (modul 14A Våtmarksplanering och 14B Skötsel och restaurering av våtmarker). Deluppdraget bedöms omfatta ca 40 tim/år.

7. Dränering och diken (modul 14D Översyn av dränering och 14U Underhåll av diken). Deluppdraget bedöms omfatta ca 30 tim/år.

8. Grovfoderodling (modul 15A Grovfoderodling). Deluppdraget bedöms omfatta ca 40 tim/år.

9. Precisionsodling (modul 16A Precisionsodling). Deluppdraget bedöms omfatta ca 25 tim/år.

10. Test av mineralgödselspridare (modul 16B Test av mineralgödselspridare). Deluppdraget bedöms omfatta ca 25 tim/år.

11. Klimatkollen (modul 20A Klimatkollen växtodlingsgård, 20B Klimatkollen djurgård, 20C Klimatkollen upprepning, växtodlingsgård och 20D Klimatkollen upprepning, djurgård). Deluppdraget bedöms omfatta ca 100 tim/år.

12. Energieffektivisering lantbruk (modul 21A Gruppträff 1 Energikollen lantbruk, 21B Gruppträff 2 Energikollen lantbruk och 21C Individuellt besök Energikollen lantbruk). Deluppdraget bedöms omfatta ca 50 tim/år.

13. Byggrådgivning (modul 30A Stallmiljö och yttre miljö och 30C Byggplanering). Deluppdraget bedöms omfatta ca 40 tim/år.

14. Utfodring av idisslare och häst (modul 41A Kontroll av foderstater mjölkkor, 41B Kontroll av foderstater nöt, lamm och häst och 41C Endags utfodringskontroll nöt). Deluppdraget bedöms omfatta ca 55 tim/år.

15. Betesstrategi (modul 42A Betesstrategi). Deluppdraget bedöms omfatta ca 25 tim/år. 

Anbud kan lämnas på ett eller flera deluppdrag. En och samma rådgivare kan tilldelas högst tre deluppdrag totalt, men det är inget som hindrar att en leverantör tilldelas flera deluppdrag om olika rådgivare står som ansvariga.

De olika deluppdragen kommer att utvärderas var för sig i upphandlingen.

Eventuella frågor under anbudstiden ställs och besvaras via TendSign, detta för att alla leverantörer ska få samma information.

Läs hela anbudsunderlaget och lägg anbud senast 27 februari 2023 i TendSign.

Senast uppdaterad: 19 januari 2023