Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Minskad miljöpåverkan från flytgödsellager

Det läggs allt större fokus på att genomföra åtgärder för att minska emissioner av växthusgaser och ammoniak från jordbruket.

På detta webbinar pratar vi om vad lantbrukaren kan göra för att minska miljöpåverkan från flytgödsellager:

  1. Mekanismer för bildning av ammoniak och metan. Hur kan vi påverka dessa mekanismer.
  2. Hur ska man tänka kring strategier för spridning av flytgödsel.
  3. Finns det åtgärder att tänka på inför nybyggnation av gödselbrunnar
  4. Lämpliga val av träd och buskar kring gödselbrunnar för att gynna biologisk mångfald och minska ammoniakemissionerna.

Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland och Kristina Mjöfors, RISE i Uppsala presenterar resultat från ett projekt om temperatur i flytgödsellager och vad som kan göras för att minska metan- och ammoniakemissioner från flytgödsellager. Projektet finansieras av landsbygdsprogrammet och Bertebos Stiftelse.

Plats: Zoom

Tid: 30 mars kl 09-10

Sista anmälningsdag: 27 mars

Länk till program och anmälan

Senast uppdaterad: 07 februari 2023