Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ny version av Vera 1.2.3.3 tillgänglig

I den nya versionen av Vera, 1.2.3.3, finns uppdaterade värden för kvävenedfall och vi har rättat flera fel i Gödslingsplan och utlakning, Klimatkollen och Energikartläggning.

Du hittar följande ändringar eller nyheter i den senaste versionen av Vera:

  • Kvävenedfall för samtliga kommuner är uppdaterat utifrån en ny sammanställning från IVL under 2022. Rapporten finns under beräkningsmodeller, kvävenedfall. I de flesta kommuner har kvävenedfallet minskat men i några har det ökat. Nu anges kvävenedfall som ett femårsmedelvärde för nedfall på öppna fält. Det här gäller för uppdateringen:
    - Det nya värdet kommer med på nya kunder
    - Vill du uppdatera befintliga kunders kvävenedfall gå till alternativ, tryck på backaknappen vid värdet för kvävenedfall
  • I Gödslingsplan och utlakning: om du ändrar värde för förfruktseffekt ändras även kvävebehovet för det skiftet
  • I Klimatkollen uppdateras växtnäringskoncentrationen i produkter in och räknaren i koppla gröda fungerar igen
  • I Energikartläggning, kartläggning uppdateras kartläggningskort för mjölkning igen
  • I version 1.2.3.2 fanns ett fel i Gödslingsplanen som nu är rättat i version 1.2.3.3. Det gick inte att lägga till några gödselgivor.

Känt fel

Klimatkollen med allokering: Om du har flera djurkategorier summeras inte grovfodret rätt i tabellen under fliken Koppla djur. Vi kommer rätta felet till driftsättningen i mitten av maj. Det är möjligt att fördela foder mellan djurkategorierna i tabellen och summera manuellt så länge. Fördelningen av foder mellan djurkategorierna fungerar.

Får du ingen fråga om du vill installera en ny version när du öppnar Vera?

Då behöver du installera om Vera. Det gör du genom att klicka på Ladda ned Vera. Innan du gör det, ta en kopia på din databas enligt instruktionerna på webbsidan.

Gå till webbsidan där du kan Ladda ned Vera och installera om

Kontakta Verasupporten om du har problem

Om du har problem i Vera behöver du kontakta Verasupporten. Oftast behöver du bifoga din databasfil och din logfil för att vi ska kunna felsöka. Du behöver också berätta var i Vera problemet uppstår, i vilken kund och i vilket alternativ.

Kontaktuppgifter till Verasupporten

E-post: vera@jordbruksverket.se

Telefon: 036-15 64 80, öppet vardagar mellan kl. 9-11

Läs mer om Vera

Senast uppdaterad: 27 april 2023