Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ny rådgivning ska göra svenskt lantbruk mer hållbart

Lantbrukssektorn är en viktig del av Sveriges arbete för ett hållbart samhälle. För att lantbrukare ska få förståelse och kontroll över sitt eget hållbarhetsarbete lanserar Greppa Näringen en ny typ av rådgivning – Hållbarhetsanalysen.

Greppa Näringen är svenskt lantbruks största satsning på frivilligt arbete kring klimat- och miljöåtgärder och är ett samarbete mellan Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, länsstyrelserna och rådgivningsföretag. De svenska lantbrukarna har under många år arbetat med miljö- och klimatåtgärder, men har efterfrågat att Greppa Näringen ska ta fram en återkommande helhetsrådgivning utifrån gårdens totala hållbarhetsarbete.

Kvitto och sporre framåt

Med Hållbarhetsanalysen får lantbrukaren insikt om nuläget och hur gården ligger till i förhållande till andra jämförbara gårdar. Rådgivaren och lantbrukaren får underlag kring vilka mål man kan sätta upp och vilka åtgärder som kan göras.

– Rådgivarens roll är att sammanställa data och vara ett stöd och bollplank. Både under själva rådgivningsbesöket men också under det fortsatta arbetet på gården. Hållbarhetsanalysen kommer in naturligt i Greppa Näringens rådgivningsplaner. Det blir både ett kvitto på utfört arbete och en sporre framåt, säger Emma Hjelm, projektledare för Greppa Näringen.

Analys inom sex områden

Greppa Näringen har efter 20 år och cirka 70 000 gårdsbesök tillgång till en stor mängd data om mjölk-, kött- och växtodlingsgårdar. Inom projektet finns det mycket kunskap om åtgärder som är positiva för miljö och klimat i olika delar av jordbruksproduktionen. Hållbarhetsanalysen innehåller följande sex huvudområden. Varje område innehåller förslag på mått och indikatorer.

  • Övergödning
  • Markhälsa
  • Växtskydd
  • Biologisk mångfald
  • Klimat
  • Energi

Alla Greppa Näringens rådgivare kan hjälpa lantbrukarna med en Hållbarhetsanalys. Målet är att det i framtiden även ska vara möjligt för alla intresserade att själva göra en analys på Greppa Näringens ”Mina sidor”.

– Den nya Hållbarhetsanalysen kan göra det svenska lantbruket ännu mer hållbart! Vi har redan nått långt inom många områden men kan tillsammans bli ännu bättre. Möjligheten att få coachande samtal för den som vill använda egna hållbarhetsmål tror jag också kan bli uppskattad, säger Markus Hoffmann, mark-, vatten och hållbarhetsexpert på LRF.

Hållbarhetsanalysen testas nu på gårdar och under hösten ska lantbrukare börja erbjudas ett rådgivningsbesök med den nya analysen.

Läs mer om Hållbarhetsanalysen

Greppa Näringens betydelse för svenskt lantbruk -20 år av hållbarhetsarbete

Senast uppdaterad: 15 maj 2023