Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Exempelgårdar med klimatberäkningar finns nu i Klimatkollen

Vi har skapat fyra exempelgårdar med olika alternativ där vi visar hur olika åtgärder och förändringar i produktionen kan påverka gårdens klimatavtryck med hjälp av verktyget Vera.

Till varje gård finns nyckeltal och en beskrivning av grundalternativet samt beskrivningar av de olika alternativa beräkningarna. Resultaten av beräkningarna visas i kg CO2e i olika diagram och tabeller.

Som exempel kan man se hur mycket klimatavtrycket förbättras på en mjölkgård genom att öka mjölkavkastningen, ha mindre svinn både bland djuren och fodret, ha mer egenproducerat foder och biprodukter samt ha en kombination av dessa åtgärder. På en växtodlingsgård kan man se hur mycket klimatavtrycket förbättras genom att BAT-certifierad gödsel används, mellangrödor används, förbättrad markvård samt bättre anpassning av kvävegivan.

Exempelgårdarna för växtodling ligger här:

Exempelgårdarna för mjölk- och grisproduktion ligger här:

Senast uppdaterad: 01 juni 2023