Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Vi vill veta vad du tycker om Gödslingsplanen i Vera

För att kunna förbättra Vera vill vi gärna att du svarar på några korta frågor i en enkät! Dina svar är anonyma. Enkäten är förlängd och avslutas den 27 oktober.

Vi utvecklar Gödslinsplanen under 2023

Vi utvecklar Gödslingsplanen i verktyget Vera under 2023 för att det ska bli Sveriges FaST-verktyg (Farm Sustainability Tool) från och med 2024. Det betyder att Vera kommer erbjudas till alla lantbrukare men de måste inte använda det. För att utvecklingen ska bli så bra om möjligt vill vi gärna att du svarar på några frågor om gödslingsplanen. De riktar sig främst till dig som har gjort gödslingsplaner och/ eller utlakningsberäkningar.

I Vera kommer man att kunna hämta skiften, areal och gröda från SAM-ansökan via inloggning och fullmakt. Hämtningen kan bli underlag till en gödslingsplan och utlakningsberäkning i Vera.

Nu vill vi veta vad du tycker att vi ska ändra på, så svara på några korta frågor i enkäten om Gödslingsplanen.

Enkäten är förlängd och avslutas den 27 oktober 2023.

Kontakta Verasupporten om du har problem

Om du har problem i Vera behöver du kontakta Verasupporten. Nu kan du göra det via ett kontakformulär direkt från Vera eller så gör du som tidigare och kontaktar oss via e-post eller telefon. Bifoga din databasfil och logfil för att vi ska kunna felsöka och berätta i vilken beräkningsdel problemet uppstår och i vilken kund och vilket alternativ.

Kontaktuppgifter till Verasupporten

E-post: vera@jordbruksverket.se

Telefon: 036-15 64 80, öppet vardagar mellan kl. 9-11

Läs mer om Vera

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023