Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ny version av Vera 1.3.4.0 tillgänglig

I den nya versionen av Vera, 1.3.4.0, har vi rätta några saker. Nu får du upp rätt klimatavtryck på produkter som saknar klimatavtryck och du kan lägga till produkter i alla beräkningsdelar igen. Vi har också upptäckt fyra kända fel som kommer rättas till nästa driftsättning den 2024-01-31.

Du hittar följande i den nya versionen av Vera:

  • Nu går det att lägga till produkter i alla beräkningsdelar igen. I förra versionen var det ett fel som gjorde att man inte kunde lägga till produkter i alla beräkningsdelar, till exempel vissa organiska gödselmedel, biprodukter.
  • Produkter som saknar klimatavtryck i produktlistan får nu noll i avtryck i Klimatkollen. Detta rapporterade vi som ett känt fel i förra versionen.
  • I övrigt är det rättningar

Kända fel

Använd kortläge i Växtnäringsbalans

I beräkningsdelen Växtnäringsbalans produkter in och ut ska du arbeta i kortläget då vi har ett fel i tabelläget. I tabelläget försvinner dina valda produkter om du tar bort en produkt. Felet påverkar även Klimatkollen.

Stäng ned processer i bakgrunden för att kunna få ut rådgivningsbrev i Klimatkollen och Energikartläggningen

När du skapar rådgivningsbrev under Klimatkollen och Energikartläggning kan Vera stänga ner om du har någon Microsoftprocess i bakgrunden. Till exempel kan det vara en dialogruta om att spara en fil. Du behöver alltså stänga ned processer i bakgrunden i andra program, då ska du kunna få upp brevet. 

Stallgödselberäkningar - rådgivningsrapport

I tabellen Behov av lagringskapacitet i Rådgivningsrapporten visas väldigt många decimaler. Dessutom saknas tabellen Växtnäringsvärde och näringsinnehåll före spridning. I några av tabellerna saknas data.

Gödslingsplan och utlakning - rapport Gödslingsplan behovsbaserad

Om du har lagt in stallgödsel i gödslingsplanen verkar inte fosforbehovet beräknas rätt i tabell Egen stallgödsel på näst sista sidan i rapporten Gödslingsplan - behovsbaserad. Så länge får du istället titta i Rådgivningsrapport under stallgödselberäkningarna om du behöver få ut spridningsareal utifrån fosfor.

Nästa driftsättning är den 2024-01-31 och då hoppas vi att felen är rättade.

Länk till manualerna

Manual 1 för alla delar utom energikollen och manual 2 för energikollen är uppdaterade tidigare.

Läs i manualerna om Vera

Får du ingen fråga om du vill installera en ny version när du öppnar Vera?

Då behöver du installera om Vera. Det gör du genom att klicka på Ladda ned Vera. Innan du gör det, ta en kopia på din databas enligt instruktionerna på webbsidan. Före uppdatering till en ny version skapas en backup som sparas där Verafilerna finns.

Gå till webbsidan där du kan Ladda ned Vera och installera om

Kontakta Verasupporten om du har problem

Om du har problem i Vera behöver du kontakta Verasupporten. Nu kan du göra det via ett kontakformulär direkt från Vera. I Vera kan du också bifoga din databasfil och logfil så att vi kan felsöka. Berätta i vilken beräkningsdel problemet uppstår, i vilken kund och vilket alternativ. Du kan också kontakta oss som tidigare via via e-post eller telefon.

Kontaktuppgifter till Verasupporten

E-post: vera@jordbruksverket.se

Telefon: 036-15 64 80, öppet vardagar mellan kl. 9-11

Läs mer om Vera

Senast uppdaterad: 21 december 2023