Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Workshop om SE-RIM – ett verktyg till långsiktig planering av renkavlebekämpning

SE-RIM är ett excel baserat verktyg till långsiktig planering av renkavlebekämpning. Under 2024 kommer SE-RIM att ingå i en ny Greppa Modul kring gräsogräs

Jordbruksverket (Iris Feuerhahn) bjuder på en workshop om SE-RIM tillsammans med Århus Universitet (Mette Sönderskov).

Syftet med workshoppen är att få en introduktion till verktyget, samtidigt som svenske scenarier testas och valideras under dagen. Vi kommer även diskutera möjligheten för att utveckla en Greppa modul med SE-RIM till grund.

Målgrupp: Rådgivare som jobbar med renkavle

Tid: onsdag den 17. Januari 2024, kl 9:30-16

Plats: Jordbruksverket, Österleden 165, 26251 Landskrona

Preliminärt program

9:30-10: Fika

10-12: Kort uppdatering kring resistensläget för renkavle i Sverige (Iris)

Kort information från Greppa Näringen (Stina)

Hur funkar SE-RIM och vad är scenarierna som ligger bakom (Mette)

Vad är syftet med SE-RIM (visuellt verktyg som visar tendenser) (Mette)

12-13: Egenbetald lunch

13-16: (inkl. fika) Alla deltagare tester egna scenarier i SE-RIM

Gemensam diskussion av erfarenheter och output från programmet

Anmäl ditt intresse till iris.feuerhahn@jordbruksverket.se senast måndag den 15.01.2024.

Nedan kan du läsa mera kring den danska modellen, som är riktat mot italiensk rajgräs. Den svenska modellen är inte släppt än.

DK-RIM – et værktøj til at planlægge langsigtet bekæmpelse af italiensk rajgræs (landbrugsinfo.dk)

Senast uppdaterad: 17 januari 2024