Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ny version av Vera, 2.0.2.0

Den nya versionen av Vera innehåller justeringar och rättningar i flera delar men främst i Gödslingsplan och utlakning.

Följande justeringar eller rättningar är med i den nya versionen

Hämta stöddata

Tydligare text om att förfrukt kommer med om du hämtar data från två års SAM-ansökningar.

Gödslingsplan och utlakning

Om du har hämtat data från SAM-ansökan följer nu skiftesID med till rapport Gödslingsplan behovsbaserad. Om du har ansökt om ersättningen precisionsjordbruk planering är det bra om du skriver ut Gödslingsplanen igen så att den uppfyller villkoren i ersättningen. Skiften från SAM-ansökan visas nu i nummerordning. I fältbalansen visas en summerande fältbalans. Ny länk till ersättningen precisionsjordbruk planering under viktiga lagkrav.

Stallgödselberäkningar

rådgivningsrapport och stallbalansrapporter har nytt utseende men samma innehåll som tidigare. Knapparna i toppmenyn är förtydligade.

Hämta stöddata fungerar inte 20 mars - 22 mars kl.08.00

Det fungerar inte att hämta stöddata via Vera mellan 20 mars kl.17 och 22 mars kl. 08.00. Det beror på att Jorden där stödansökningarna lagras är stängd på grund av uppdatering.

I vanliga fall kan det ta en liten stund från att du har skickat in din ansökan i SAM-internet till att du kan hämta datan via Vera (upp till ungefär 30 minuter). Det beror på hur många som skickar in ansökningar till SAM-internet just då.

Spara när du byter flik eller beräkningsdel

Spara ofta i Vera, särskilt när du byter flik eller beräkningsdel! Det kan ibland lösa vissa problem.

Kända fel som är kvar

I Klimatkollen och Energikartläggning kan du skapa ett rådgivningsbrev från en mall. Det förekommer att diagram inte importeras rätt utan de blir felaktigt beskurna. I Vera under Resultat blir diagrammen korrekta. Om du råkar ut för ett felaktigt diagram i brevet byter du ut det mot det du kan spara ner i Vera på samma sätt som när du lägger till relevanta diagram som inte finns med i brevmallen.

Du behöver en särskild fullmakt om du ska hämta data åt någon annan

Om du ska hämta information från en eller flera inskickade SAM-ansökningar åt någon annan behöver du få en fullmakt. Fullmakter delas ut på Mina sidor och kan även sökas på blanketten. Det behövs en särskild fullmakt som heter ”Hämta data om jordbrukarstöd till Vera”.

Läs mer om och dela ut fullmakt på jordbruksverket.se.

Får du ingen fråga om du vill installera en ny version när du öppnar Vera?

Då behöver du installera om Vera. Det gör du genom att klicka på Ladda ned Vera. Innan du gör det, spara ned din databas enligt instruktionerna om säkerhetskopiera databas. Före uppdatering till en ny version skapas en backup som sparas där Verafilerna finns.

Kontakta Verasupporten om du har problem

Om du har problem i Vera behöver du kontakta Verasupporten. Nu kan du göra det via ett kontakformulär direkt från Vera. I Vera kan du också bifoga din databasfil och logfil så att vi kan felsöka. Berätta i vilken beräkningsdel problemet uppstår, i vilken kund och vilket alternativ. Du kan också kontakta oss som tidigare via via e-post eller telefon.

Kontaktuppgifter till Verasupporten

Telefon: 036-15 64 80, öppet vardagar mellan kl. 9-11

Senast uppdaterad: 20 mars 2024