Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ha koll på dina diken och minska risken för leriga hästhagar

Det finns många fördelar med att ha en fungerande avvattning. Hästarnas slipper stå i leriga hagar och betesmarkerna håller en bättre standard. Producerar du eget foder ökar även chanserna till en högre skörd och bättre kvalité.

Det finns många fördelar med att ha en fungerande avvattning. Hästarnas slipper stå i leriga hagar och betesmarkerna håller en bättre standard. Producerar du eget foder ökar även chanserna till en högre skörd och bättre kvalité.

För att öka kunskapen på hästgårdarna erbjuds kostnadsfria digitala seminarier och studiecirklar där vi lär ut mer om diken och deras betydelse för dräneringen av hagar, fält och annan mark runt gården. Du får lära dig hur man går till väga rent praktiskt för att sköta sina diken på bästa sätt, skillnad på enskilda och samfällda diken och om markägarens skyldigheter och rättigheter.

Ha kolla på dina diken

Peter Wirtberg, som bland annat driver Apelås Gård i Husaby och arbetar som cirkelledare om diken, påtalar att hästgårdar ofta är avstyckade från större lantbruksfastigheter. Ibland kan det finnas en kunskapsbrist om vilka rättigheter och skyldigheter man har som markägare och hur man gör rent praktiskt för att förbättra statusen på sina diken.
– Det finns många fördelar med att ha koll på sina diken förutom att hästarna slipper stå i leriga och blöta hagar. Producerar du eget foder ökar du skörden och dina betesmarker håller en högre kvalitet. Att ha en fungerande avvattning är också bra för miljön och minskar växtnäringsläckaget, säger Peter.

Webbinarier och studiecirklar

Genom våra kostnadsfria digitala informationsträffar under mars och april kan du skaffa dig en första koll på vad som är viktigt att tänka på vad gäller diken.
Anmäl dig till digitalt seminarium "Dikesunderhåll för hästverksamhet"

Vill du lära dig mer så kan du gå en kostnadsfri studiecirkel om förvaltning och underhåll av diken. Under våren erbjuder vi digitala studiecirklar riktade till dig med hästgård! Om det är tillräckligt många som är intresserade i ditt närområde finns det möjlighet att starta en cirkel med fysiska träffar.
Läs mer och anmäl ditt intresse för en studiecirkel

Skrifterna Äga och förvalta diken - LRF och Underhåll ditt dike för ett rikare odlingslandskap - Jordbruksverket ligger till grund för studiecirklarna.

Senast uppdaterad: 21 mars 2024