Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
täckdikningsmaskiner på stubbåker som lägger ner slang

Investeringskalkyl för täckdikning

Nu finns en helt ny investeringskalkyl för täckdikning som du rom rådgivare men även lantbruksföretagare kan använda.

Med hjälp av den här kalkylen kan du räkna på om det kan vara lönsamt att investera i täckdikning på gården.

Gå till sidan för investeringskalkyl för täckdikning

Senast uppdaterad: 05 april 2024