Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ny version av Vera, 2.0.3.0

Den nya versionen innehåller en nyhet i Hämta stöddata och flera uppdateringar i Gödslingsplan och utlakning, Stallgödselberäkningar, Energikollen och Klimatkollen.

Nyhet för hämta stöddata

Nu går det att hämta stöddata för en lantbrukare för flera år vid en hämtning.

Uppdateringar och rättningar

  • Gödslingsrekommendationerna är uppdaterade för de grödor som ingår i skriften Rekommendationer för gödsling och kalkning 2024. Det gäller även pris på kväve, fosfor och kalium och normskördar för några grödor.
  • Stallförluster för slaktkycklingar på djupströ är uppdaterad från 5% till 6% enligt Jordbruksverkets rapport Nya emissionsfaktorer vid beräkning av kväveförluster från stallar, Rapport 2023:14. Läs mer om hur Vera räknar under beräkningsmodeller.
  • Kaliuminnehållet i sockerbetor och fodersockerbetor i produktgrupp vegetabilier är sänkt till 14%.
  • Energikollen är uppdaterad med nya standardåtgärder samt drivmedelsförbrukning för några av grödorna.
  • I Klimatkollen har vi uppdaterat diagram och tabeller med förklarande texter.

Hämta stöddata fungerar inte 17 april - 19 april mitt på dagen

Det fungerar inte att hämta stöddata via Vera mellan 17 till 19 april ungefär mitt på dagen. Det beror på att systemet Jorden där stödansökningarna lagras är stängd eftersom den ska upptaderas.

Spara när du byter flik eller beräkningsdel

Spara ofta i Vera, särskilt när du byter flik eller beräkningsdel! Det kan ibland lösa vissa problem.

Kända fel som är kvar

I Klimatkollen och Energikartläggning kan du skapa ett rådgivningsbrev från en mall. Det förekommer att diagram inte importeras rätt utan de blir felaktigt beskurna. I Vera under Resultat blir diagrammen korrekta. Om du råkar ut för ett felaktigt diagram i brevet byter du ut det mot det du kan spara ner i Vera på samma sätt som när du lägger till relevanta diagram som inte finns med i brevmallen.

Du behöver en särskild fullmakt om du ska hämta data åt någon annan

Om du ska hämta information från en eller flera inskickade SAM-ansökningar åt någon annan behöver du få en fullmakt. Fullmakter delas ut på Mina sidor och kan även sökas på blanketten. Det behövs en särskild fullmakt som heter ”Hämta data om jordbrukarstöd till Vera”.

Läs mer om och dela ut fullmakt på jordbruksverket.se.

Får du ingen fråga om du vill installera en ny version när du öppnar Vera?

Då behöver du installera om Vera. Det gör du genom att klicka på Ladda ned Vera. Innan du gör det, spara ned din databas enligt instruktionerna om säkerhetskopiera databas. Före uppdatering till en ny version skapas en backup som sparas där Verafilerna finns.

Kontakta Verasupporten om du har problem

Om du har problem i Vera behöver du kontakta Verasupporten. Nu kan du göra det via ett kontakformulär direkt från Vera. I Vera kan du också bifoga din databasfil och logfil så att vi kan felsöka. Berätta i vilken beräkningsdel problemet uppstår, i vilken kund och vilket alternativ. Du kan också kontakta oss som tidigare via via e-post eller telefon.

Kontaktuppgifter till Verasupporten

Telefon: 036-15 64 80, öppet vardagar mellan kl. 9-11

Senast uppdaterad: 27 maj 2024