Greppa logotyp

Om GNW-adm

Du som är rådgivare registrerar dina rådgivningar i GNW-adm. Du kan även ta ut ett rekvisitionsunderlag till dina fakturor.

Om GNW-adm

Syftet med Greppa Näringens administrativa system GNW-adm är att:

  • dokumentera vilken rådgivning lantbrukarna fått
  • underlätta administrationen
  • samla in uppgifter för statistik och utvärdering

I systemet kan du som rådgivare registrera dina rådgivningar, mata in rådgivningsplan och importera exportfiler från Vera. I systemet kan du sedan skapa en rekvisition och få fram en förteckning över vilka lantbrukare som ingår i rekvisitionen som du också kan skriva ut.

Rekvisitioner och GNW-adm

Observera att rekvisition till länsstyrelsen inte sker automatiskt i detta system. Greppa Näringens administrativa system ger dig däremot en möjlighet att skriva ut den information som ska ingå i rekvisitionen.

Dina personuppgifter

De uppgifter om dig som finns registrerade används av projektets parter – Jordbruksverket, Länsstyrelserna och LRF – för uppföljning av utförd rådgivning och kursdeltagande, till exempel i samband med upphandling och nöjdhetsundersökningar. De används även för att kontakta dig rörande rådgivning, kommande utbildningar och annan information som rör projektet Greppa Näringen. Uppgifterna behandlas elektroniskt och vi lagrar dem i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats greppa.nu

Ny rådgivare – anmäl dig

Nya rådgivare anmäler sig dels till samordnaren på länsstyrelsen och dels till Greppa Näringen på en särskild blankett. Det räcker alltså inte att varje regional länsstyrelse har med nya rådgivare på rådgivarlistan vid upphandlingen. Blanketten skickar rådgivaren ifylld till oss på Greppa Näringen.

Fyll i din anmälan som rådgivare i filen som du laddar ner till din dator.PDF

Skicka ifylld blankett till:

Greppa Näringen, Jordbruksverket
Box 12
230 53 Alnarp

Har du frågor om GNW-adm?

Kontakta vår support på e-post gnwadm@jordbruksverket.se

Senast uppdaterad: 25 februari 2020