Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Om GNW-adm

Du som är rådgivare registrerar dina rådgivningar i GNW-adm. Du kan även ta ut ett rekvisitionsunderlag till dina fakturor.

Om GNW-adm

Syftet med Greppa Näringens administrativa system GNW-adm är att:

  • dokumentera vilken rådgivning lantbrukarna fått
  • underlätta administrationen
  • samla in uppgifter för statistik och utvärdering

I systemet kan du som rådgivare registrera dina rådgivningar, mata in rådgivningsplan och importera exportfiler från Vera. I systemet kan du sedan skapa en rekvisition och få fram en förteckning över vilka lantbrukare som ingår i rekvisitionen som du också kan skriva ut.

Rekvisitioner och GNW-adm

Observera att rekvisition till länsstyrelsen inte sker automatiskt i detta system. Greppa Näringens administrativa system ger dig däremot en möjlighet att skriva ut den information som ska ingå i rekvisitionen.

Specialversioner av startmodulen

Det går bara att lägga in en start-modul per lantbrukare, men i vissa lägen kan man behöva lägga in två. Detta gäller till exempel vid generationsskifte på lantbruk som drivs som aktiebolag där den nya brukaren fortsätter med samma SAM-nummer. Behöver du göra en ny startmodul på en sådan här gård så kan du istället välja 1Ab i listan i GNW-adm. Du registrerar en 1Ab på samma sätt som en 1Aa men den går bara att lägga till om det redan finns en 1Aa eller 1A på gården sen tidigare.

Vid generatiosskiften där den nya brukaren får ett nytt SAM-nummer så kanske det inte finns behov av en ny startmodul. Då kan du lägga in en 1Af, en så kallad fiktiv startmodul för att på så sätt få in en bakgrundbeskrivnng av gården.

Dina personuppgifter

De uppgifter om dig som finns registrerade används av projektets parter – Jordbruksverket, Länsstyrelserna och LRF – för uppföljning av utförd rådgivning och kursdeltagande, till exempel i samband med upphandling och nöjdhetsundersökningar. De används även för att kontakta dig rörande rådgivning, kommande utbildningar och annan information som rör projektet Greppa Näringen. Uppgifterna behandlas elektroniskt och vi lagrar dem i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats greppa.nu

Har du frågor om GNW-adm?

Kontakta vår support på e-post gnwadm@jordbruksverket.se

Senast uppdaterad: 17 januari 2023