Greppa logotyp

Gruppträffar energikollen lantbruk (21AB)

Gruppträffen i energikollen ska bestå av minst fem deltagare. På denna sida får du hjälp med vad du behöver tänka på och göra innan och under tiden du håller i gruppträffarna.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med växthusägaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Innan den första gruppträffen (21A)

  • Skicka ut inbjudan och skriv datum, tid och plats för träffen.
  • Samla in underlag om driftinriktning, gårdsstorlek, kontaktuppgifter.
  • Samla in underlag om aktuell rådgivning inom energiområdet som du kan erbjuda.
  • Förbered presentation för att informera om rådgivning som finns i Greppa Näringen.
  • Boka lokal.

Under första gruppträffen (21A)

Du håller den första gruppträffen för minst fem företagare. Inled med att beskriva syftet med rådgivningen och målet med modulerna i energikollen lantbruk. Efter det har du en allmän presentation av deltagarna.

Väck intresse för energi

Vid gruppträffen använder du och visar intresseväckande material kring energieffektivisering och förklarar samtidigt energibegrepp, termer, och vad direkt och indirekt energi innebär. Du berättar vad som påverkar gårdens energianvändning, stort som smått, och beskriver övergripande hur jordbrukets energi­användning påverkar klimatet.

Dela gärna ut åhörarkopior till deltagarna av presentationen som du visar under träffen. Du kan också skicka ut den med mejl i efterhand till deltagarna.

Övergripande talar du även om de vanligaste åtgärderna som företagaren kan göra för att effektivisera energianvändningen på gården

Förklara vilka verktyg du använder för att kartlägga energianvändningen på gården, och vad företagaren själv kan göra. Du kan till exempel hänvisa till den information som finns på Greppa Näringens och Bioenergiportalens webbplatser.

Som avslutning på gruppträffen berättar du om den fortsatta energirådgivningen för lantbruk i Greppa Näringen (21B och 21C). Du informerar även deltagarna om andra insatser som är relaterade till energimodulerna, till exempel kurser i sparsam körning och liknande.

Innan den andra gruppträffen (21B)

Gruppen ska bestå av minst fem deltagare. Du bokar lokal, och som inför den första gruppträffen skickar du ut inbjudan till lantbrukare med liknande produktion. Inbjudan innehåller datum, tid och plats för träffen.

Glöm inte att boka gård om du vid gruppträffen planerar att genomföra ett gårdsbesök med deltagarna.

Har deltagare haft enskild energirådgivning (21C) samlar du in resultatet från dessa. Du samman­ställer sedan resultat och åtgärder. 

Under andra gruppträffen (21B)

Inled gruppträffen med att kortfattat tala om syfte och mål med energirådgivningsmodulen. Ha sedan en allmän presentation av deltagarna. Dela gärna ut åhörarkopior till deltagarna av presentationen som du visar under träffen. Du kan också skicka ut den med mejl i efterhand till deltagarna.

Gå igenom resultaten och åtgärderna för de olika gårdarnas energikartläggning. Under genomgången ger du plats för dialog och deltagarnas kommentarer.

Du visar på de valda åtgärdernas klimatnytta och informerar deltagarna om hur det hänger ihop med utsläppen av växthusgaser. Du går också igenom förslag på lösningar för förnybar energi.

Ytterligare stöd

Prata om de möjligheter som deltagarna har för att söka investeringsstöd. Du informera också om fortsatt rådgivning inom Greppa Näringen eller annan rådgivning som kan vara lämplig.

Om gruppen besöker en gård

Om du genomför ett gårdsbesök med deltagarna under gruppträffen går ni igenom gården och ser närmare på lämpliga tekniklösningar och åtgärder. Vid gårdsbesök visar du exempel på möjliga besparings­åtgärder, lösningar som lönar sig rent ekonomiskt och samtidigt är en vinst för miljön.

Senast uppdaterad: 14 maj 2019