Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Installation av Vera

Beräkningsverktyget Vera installerar du med ett klick. Du anger din produktnyckel första gången du laddar hem programmet. Är du rådgivare i Greppa Näringen hittar du din produktnyckel i GNW-adm.

På denna sida hittar du information du behöver veta om Vera, bland annat hur du installerar programmet lokalt på din dator och även hur du uppdaterar till senaste versionen.

Installera Vera

 1. Produktnyckel
 2. Uppdatering
 3. Plats för installation
 4. Säkerhetskopiering
 5. Flytta kunder mellan datorer
 6. Ta med kunder till ny dator
 7. Övergång från Cofoten/Stank in Mind
 8. Rapportera in beräkningar i GNW-adm
 9. Systemkrav

 1. Produktnyckel

För dig som är rådgivare inom Greppa Näringen

Första gången du startar programmet behöver du ange din produktnyckel. Är du rådgivare inom Greppa Näringen hittar du din produktnyckel i GNW-adm.

För dig som inte är rådgivare inom Greppa Näringen

Första gången du startar programmet behöver du ange din produktnyckel. Har du tidigare beställt Vera och har ett avtal hittar du din produktnyckel i avtalet. Saknar du produktnyckel beställer du en via Greppa Näringens blåa sidor: Beställningsformulär Vera 

Har du problem eller frågor om din produktnyckel hör av dig till vera@jordbruksverket.se.

 2. Uppdatering

Varje gång du startar Vera och är uppkopplad mot Internet letar programmet efter en ny version. Finns det en ny version får du frågan om du vill installera denna. Klickar du Ja installeras den nya versionen.

Din databas med alla dina kunder ligger sparad direkt på din hårddisk, C. Därför är det bra om du säkerhetskopierar databasen regelbundet och sparar den på ett säkert ställe. I samband med att en ny version installeras skapas en säkerhetskopia på databasen.

 3. Plats för installation

När du installerat VERA läggs programmet automatiskt i katalogen C:\Användare\[anv.namn]\AppData\Roaming\Jordbruksverket\VERA, alltså direkt på din hårddisk.

Filen som heter Vera.db innehåller databasen med alla data och beräkningar. Filen Log.txt är en logg-fil som hjälper oss att felsöka om något inte fungerar som det ska. Versionsnumret visas längst ned till vänster i Vera.

4. Säkerhetskopiering

Det är bra om du säkerhetskopierar databasen, Vera.db, regelbundet och sparar den på ett säkert ställe. Detta är särskilt viktigt att du gör innan du ska byta operativsystem på datorn, för då försvinner det du har sparat på hårddisken.

5. Flytta kunder mellan datorer

Vill du flytta en kund från en dator till en annan är det enklast att först exportera den och sedan importera i den andra datorn.

6. Ta med kunder till ny dator

Om du ska byta dator är det enklast att du tar en kopia på filen Vera.db från din gamla dator och sparar ned den på ett säkert ställe. Efter att du har installerat programmet på din nya dator klistrar du in Vera.db under C:\Användare\[anv.namn]\AppData\Roaming\ Jordbruksverket\VERA. Då ersätter du din nya tomma databas med din gamla. Det förutsätter att du samma version av Vera på båda dina datorer.

7. Rapportera in beräkningar i GNW-adm

Du kan rapportera in rådgivningar som är gjorda i Vera till GNW-adm och som handlar om växtnäringsbalanser, stallgödsel, gödslingsplan, klimat och energi. 

För att exportera kundens alternativ från Vera, gå till alternativ och markera det alternativ du ska exportera. Tryck på knappen "Skapa exportfil till Greppa". Gå till GNW-adm och importera samma fil där.

8. Systemkrav

 • Operativsystem: Windows 10
 • Processor: 1,6 GHz
 • RAM-minne: minst 1 GB
 • Hårddisk: minst 125 MB ledigt
 • Skärmupplösning 1024 * 764 och 100 % skärmstorlek (skalning av skärmstorlek)
 • Det går att installera en virtuell dator med Windows som operativsystem på en MAC-dator och installera Vera. Men detta är inget som Vera supporterar.  

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023