Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Lämna anbud - Ny grupprådgivning att testa - ”Kväveoptimering för lägre klimatutsläpp”

Jordbruksverket upphandlar nu upp test av en ny grupprådgivning kring ”Kväveoptimering för lägre klimatutsläpp” i fem delområden runt om i Sverige. Är du intresserad av att testa denna grupprådgivning som riktar sig till spannmålsodlare? Sista anbudsdag är 18 mars 2022.

Den nya grupprådgivningen riktar sig till spannmålsodlare och varje grupp träffas 2-3 gånger i fält under växtsäsongen 2022. Vid sista träffen diskuterar gruppen igenom året som gått. Den träffen kan ske digitalt eller på sal efter skörd.

Vi söker dig som är växtodlingsrådgivare och har goda kunskaper kring kvävegödsling i spannmål, grödans utveckling och precisionsodling. I uppdraget ingår utvärdering av rådgivningen och att bidra med synpunkter kring rådgivningsunderlag och möjlig utveckling av motsvarande gruppaktiviteter för jordbruk med vallgrödor. För dig som ska testa rådgivningen så är det obligatoriskt att delta i utbildningen den 31 mars. Du kan läsa mer och anmäla dig i länken nedan.

Förfrågningsunderlaget och all information kring upphandlingen hittar du i TendSign. Eventuella frågor kring upphandlingen ställs direkt i TendSign.

Sista anbudsdag är 18 mars 2022.

Läs mer om upphandlingen och lägg anbud

Läs mer om kursen och anmäl dig senast den 28 mars

Senast uppdaterad: 16 mars 2022