Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Uppdaterat beräkningsverktyg till 16A Precisionsodling

Nu hittar du uppdaterade POSKalkyl i underlagsmaterialet för modul 16A.

Beräkningsverktyget POSKalkyl är nu uppdaterat efter SLF-projektet ”Precisionsodling: Beslutsstöd för implementering i svenskt lantbruk”. Med POSKalkyl kan du räkna ut lönsamheten för en varierad fosfor-, kalium- och kalkgiva med hjälp av gårdens markkartering.

Du kan även räkna på mervärdet med en behovsanpassad kvävetillförsel. Nytt för denna version är att det är möjligt att räkna ut lönsamheten med en varierad spridning i en hel växtföljd. Du kan också välja att titta på lönsamheten för varje skifte.

Länk till POSKalkyl Excel, 377 kB.

Länk till manualen Pdf, 1 MB.

Senast uppdaterad: 02 februari 2023